Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

danilova fotografija2
Beograd, 1939. godina

Iako je danas internet prezentacija uglavnom instrument marketinga, ova prezentacija je u isto vreme posveta izuzetnom čoveku, divnom roditelju i pravom majstoru

Danilu Hrnjaku (1912–1996)

Rođen je u Lici, a kao pitomac društva „Privrednik” izučio je limarski zanat u Titelu, u limarskoj radionici koja je već tada postojala 150 godina. Od 1933. godine je u Beogradu i 1939. godine završava tada veoma cenjenu Državnu višu delovodnu školu. Limarsku radnju osnovao je 1942. godine koja, sa kraćim prekidima, radi do današnjih dana.

Usavršavajući izradu predmeta od lima za domaćinstvo, zanatstvo i knjižarstvo, tokom 73 godine postojanja u radionici su iškolovana 32 majstora, po pravilima i standardima koje je postavio majstor Danilo.

fotografija radnje 4
Beograd, 1952. godina, ugao ulica Dečanske i Nušićeve

Deo proizvodnog programa koji se danas izrađuje u ovoj radionici, po načinu izrade i vrstama proizvoda čuva najbolju tradiciju limarskog zanata, koji zbog dugog postojanja ali i opasnosti od odumiranja može da se uvrsti u stare zanate, čuvare tradicije i kulture življenja na ovim prostorima.

Od 2001. godine porodičnu tradiciju nastavlja i firmu vodi Hrnjak dr Vladimir.

Verujemo da će Metalna galanterija HRNJAK d.o.o. nastaviti da traje i uspešno posluje, čuvajući principe firme: TRADICIJA... KVALITET... ZANATSKI RAD...!