Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Sekac noz za jabuke

101

Sekac noz za papriku sa drskom

  102

Radla za testo

  103

Sekac noz za cveklu

  104