Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Forme za keksBroj veličine označava broj mašine za mlevenje mesa.

 

- veličina 5 165
- veličina 8 166
- veličina 10 167

Forma za samrolne

  168

Cevi za kobasice sa soljom 1Broj veličine označava broj mašine za mlevenje mesa. "R" označava otvor cevi.

 

- veličina 5 R-1.5cm 169
- veličina 5 R-1.7cm 170
- veličina 5 R-2cm 171
- veličina 8 R-1.5cm 172
- veličina 8 R-1.7cm 173
- veličina 8 R-2cm 174
- veličina 10 R-1.5cm 175
- veličina 10 R-1.7cm 176
- veličina 10 R-2cm 177

Cevi za kobasice sa soljom 2Broj veličine označava broj mašine za mlevenje mesa. "R" označava otvor cevi.

 

- veličina 22 R-1.5cm 178
- veličina 22 R-1.7cm 179
- veličina 22 R-2cm 180
- veličina 32 R-1.5cm 181
- veličina 32 R-1.7cm 182
- veličina 32 R-2cm 183

Forma za cevape- veličina otvora 1,6cm

- veličina otvora 2cm

  184

Forma za tulumbe bez nastavka

- veličina R-4cm 185
- veličina R-5cm 186

Forma za tulumbe sa nastavkom

- veličina R-4cm 187