Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Cevi za kobasice sa soljom 1Broj veličine označava broj mašine za mlevenje mesa. "R" označava otvor cevi.

 

- veličina 5 R-1.5cm 169
- veličina 5 R-1.7cm 170
- veličina 5 R-2cm 171
- veličina 8 R-1.5cm 172
- veličina 8 R-1.7cm 173
- veličina 8 R-2cm 174
- veličina 10 R-1.5cm 175
- veličina 10 R-1.7cm 176
- veličina 10 R-2cm 177