Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Cevi za kobasice sa soljom 2Broj veličine označava broj mašine za mlevenje mesa. "R" označava otvor cevi.

 

- veličina 22 R-1.5cm 178
- veličina 22 R-1.7cm 179
- veličina 22 R-2cm 180
- veličina 32 R-1.5cm 181
- veličina 32 R-1.7cm 182
- veličina 32 R-2cm 183