Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Berac za voce

  223

Zarac

  224

Grebac

  225

Lopatica za pepeo

  226

Masice

  227

Metalni vikleri

- veličina R-1,2cm 228
- veličina R-1,6cm 229
- veličina R-2cm 230
- veličina R-2,5cm 231
- veličina R-3cm 232
- veličina R-3,5cm 233
- veličina R-4cm 234
- veličina R-4,5cm 235
- veličina R-5cm 236

Zvono za surenje svinja

  237