Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Modlica pereca

239

Modle za krofne glatke

- veličina R-5,5cm  004
- veličina R-6,5cm 005
- veličina R-7cm 006
- veličina R-8,5cm 007
- veličina R-9cm 008
- veličina R-10cm 009

Modle za krofne krupan tala

- veličina R-6cm 010
- veličina R-7,5cm 011
- veličina R-8,5cm 012

Modle za krofne sitan talas

- veličina R-6,5cm 013
- veličina R-8cm 014
- veličina R-9,5cm 015

Modle za pogacice

- veličina R-5cm 016
- veličina R-5,5cm 017
- veličina R-6,5cm 018

Modlice za vanilice bez drske glatke

- veličina R-2cm 019
- veličina R-2,3cm 020
- veličina R-2,5cm 021
- veličina R-3cm 022
- veličina R-3,5cm 023
- veličina R-4cm 024
- veličina R-4,5cm 025
- veličina R-5cm 026